Cerere includere/ radiere în contractele existente

1. Pentru minori: certificat de naștere/cartea de identitate

2. Pentru persoanele majore:

  • Carte de identitate 
  • Certificat de deces/certificat de căsătorie/acte de divorț
  • Adeverință venit net/talon de pensie/certificat de încadrare în grad de handicap
  • Declarație notarială din care să reiasă că persoana ce urmează a fi inclusă nu a dobândit și nu a înstrăinat o locuință proprietate după 01.01.1990 pe teritoriul României (pentru includere)
  • Declarații notariale ale tuturor membrilor majori înscriși în contractul de închiriere că sunt de acord cu includerea persoanei
  • Declarație notarială a celui care renunță la drepturile locative că este de acord cu acest lucru (pentru radiere)Administrația Fondului Imobiliar