Eliberare acorduri pentru contracte de utilități

  • Contract de închiriere/contract de vânzare-cumpărare
  • Carte de identitate titular contract 
  • Chitanța din care să rezulte plata chiriei la zi (dacă este cazul)Administrația Fondului Imobiliar