Eliberare adeverințe privind drepturile locative

  • Adeverință de la Asociația de Proprietari din care să rezulte plata cotelor de întreținere la zi 
  • Dovezi plată utilități (energie electrică, gaze, apă), pentru acele imobile în care nu este constitutiă o Asociație de proprietari conform legii. 


Administrația Fondului Imobiliar