Eliberare duplicate după înscrisuri copii simple sau certificate

  • Act de identitate,
  • Certificat de moștenitor ( dacă este cazul),
  • Acte de proprietate (altele decât cele emise de A.F.I.),
  • Certificat atestare fiscală,
  • Dovada publicării unui anunț, într-o publicație de largă circulație, privind pierderea/furtul/distrugerea/deteriorarea actului original și declararea nulității acestuia.


Administrația Fondului Imobiliar