Solicitări decontare diferite cheltuieli

  • Listele de întreținere, elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr. 196/2018, aferente lunii/perioadei
  • Documente justificative aferente altor categorii de cheltuieli solicitate la decontare (contracte de prestăriservicii/lucrări, situații de lucrări, facturi sau alte documente justificative sumelor pretinse, Proces Verbal de recepție etc.)


Administrația Fondului Imobiliar